Redaktion

Varbergs Tidning är en heltäckande, politiskt neutral och opartisk gratistidning som utkommer en gång i veckan till samtliga hushåll i Varbergs kommun.

All redaktionell text har med få undantag lokal anknytning till vårt spridningsområde, och målet är att vara den självklara nyhetsförmedlaren i kommunen. Därför bevakar vi det mesta som sker i och omkring Varberg; nyheter, sport, familjeliv, föreningsliv, näringsliv, kultur och kommunala angelägenheter.

Har du tips som du vill dela med dig av?
Skicka då ett mail till redaktion@varbergstidning.se